ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (СЕР. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ)

  • З.В. Гуріч
Ключові слова: педагогічна майстерність, шкільна освіта, образотворче мистецтво

Анотація

Стаття присвячена питанню визначення рівня розвитку педагогічної майстерності
вчителів Херсонської губернії сер. ХІХ – поч. ХХ ст. Автором проаналізований стан
шкільної освіти Херсонської губернії сер. ХІХ – поч. ХХ ст., визначені історичні передумови
виникнення проблеми формування педагогічної майстерності вчителів образотворчого
мистецтва.

Посилання

1. Исторический очерк деятельности Херсонского губернского земства за 1865-1899гг. –
Херсон: Типо-литография О.Д.Ходушкиной, 1906. – Вип. ІІІ. – 154 с.
2. Лавріненко О.А. Історія педагогічної майстерності: навч. пос. для студ. пед. ВНЗ, аспірантів,
вчителів / О.Лавріненко. – К. : Богданова А.М., 2009. – 328 с.
3. Народное образование в Херсонской губернии // Русская школа: общепедагогический журнал
для школы и семьи / под ред. Я.Н. Гуревича – СПБ: типография И.Н.Скороходова, 1892-3 год
из. – №3 март. – С. 132-138.
4. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. // Освіта. – 2001. – 11-18 липня
(№38-39). – С.2-3, 6.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
31-35
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ