РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • А.В. Ковтун
Ключові слова: музична освіта, педагогічні кадри, етапи становлення, періодизація

Анотація

статті містяться результати ретроспективного аналізу проблеми розвитку
музичної освіти учителів і вихователів в Україні: наведено огляд досліджень, що
висвітлюють зазначену проблему у відповідних соціокультурних та освітніх умовах в
Україні; доробків вчених щодо історіографічної періодизації загальної та професійної
музичної освіти у контексті певних історичних та культуротворчих подій у житті
суспільства; розкрито процес розвитку музичної освіти на різних етапах її становлення

Посилання

1. Олексюк О.М. Музична педагогіка: навчальний посібник / О.М.Олексюк. – К.: КНУКіМ,
2006. – 188 с.
2. Танько Т.П. Музично-педагогічна освіта в Україні / Т.П.Танько. – Х.: Основа, 1998. – 192 с.
3. Юрош О. М. Становлення і розвиток музичного виховання в Закарпатті (1919 – 1939 рр.):
автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.01/ О.М.Юрош. – 22 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
68-72
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ