ДИРЕКТОР ШКОЛИ ЯК КЕРІВНИК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ (ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО)

  • Т.О. Кузьміч
Ключові слова: керівництво школою, менеджер освіти, складові діяльності директора, школа педагогічної культури

Анотація

У статті розглядаються різні аспекти діяльності сучасного директора школи через
призму директорського досвіду В.О.Сухомлинського. Аналіз сутності таких понять, як
"керівництво педагогічним процесом" і "школа педагогічної культури" в контексті
сучасних освітніх змін дозволило дати визначення складових діяльності директора як
невід`ємної частини управлінських систем сучасності.

Посилання

1. Каменский А.М. Директор школы – ключевая фигура педагогических инноваций:
[Електронний ресурс]. - Режим доступа: http//www. Likt590.ru.
2. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти т. Т.4. / В.О.Сухомлинський. – К.: Радянська
школа, 1976. - 640 с.
3. Сухомлинський В.О. Директор школи – керівник навчально-виховної роботи
/ В.О.Сухомлинський // Радянська школа. – 1953. – №1. – С. 38-41.
4. Ямбург Е.А. Отсутствие грамотной стратегии образования – угроза национальной
безопасности / Ямбург Е.А.// Народное образование. – 2012. – №6. – С. 39-45.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
72-76
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ