ҐЕНДЕРНО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ОСВІТА (НА ПРИКЛАДІ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.)

  • Ю.М. Мачача
Ключові слова: кадетські корпуси, чоловіча освіта, військові навчальні заклади, навчання

Анотація

У статті йдеться про ґендерно диференційовану освіту на прикладі організаційних
та змістовних засад діяльності кадетських корпусів середини XIX ст. Розглядається їх роль
і місце в історії розвитку чоловічої військової освіти

Посилання

1. Алпатов Н.И. Учебно-воспитательная работа в дореволюционной школе интернатного типа
(Из опыта кадетских корпусов и военных гимназий в России) / Н.И. Алпатов. – М., 1958. –
246 с.
2. Аурова Н.Н. Атмосфера и быт в кадетских корпусах Российской империи в конце ХVІІІ –
первой половине ХІХ вв. / H.Н. Аурова / [Електронний ресурс]. – Режим доступу 23.06.13.:
http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Ayrova.pdf – Загол. з екрану. – Мова рос.
3. Беляев А.В. Кадетские корпуса: опыт корпоративного воспитания / А.В. Беляев // Педагогика,
2008, №1. – С.91-98.
4. Галанин Ю. Воспитание кадет на вековых традициях российских кадетских корпусов /
Ю. Галанин // Кадетський журнал, 2010. – №1 (січень). – С.38-42.
5. Кадетский корпус / [Електронний ресурс]. – Режим доступу 23.06.13.:
http://ru.wikipedia.org/wiki – Загол. з екрану. – Мова рос.
6. Крылов В.М. Кадетские корпуса и российские кадеты / В.М.Крылов // [Електронний ресурс].
– Режим доступу 23.06.13.: http://www.adjudant.ru/cadet/02.htm – Загол. з екрану. – Мова
рос.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
85-91
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ