ДІЯЛЬНІСТЬ ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Т. В. Шушара
Ключові слова: Одеський навчальний округ, опікун Одеського навчального округу

Анотація

У статті йдется про вибір напряму діяльності Одеського навчального округу в ХІХ –
на початку ХХ століття.

Посилання

1. ДААРК, Ф.100, Оп.1, Д.395, 265л. "Укази Керівного сенату і циркулярні пропозиції МНП,
1836-1837гг.".
2. ДААРК, Ф.100, оп.1., д.371, 86 л., 1834-1836 "Історичні записки про навчальні заклади ".
3. ДААРК, Ф.100, оп.1., д.346, 36 л., 1833-1836 "Матеріали про роботу навчального закладу в
1833-1836 рр.".
4. ДААРК, Ф.108, оп.1., б.29, 14л., 1834г. "Про випробування і огляд училищ Директором".
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
104-108
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ