ТЕКСТ ЯК ПРОДУКТ ЗВ’ЯЗНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

  • Н. В. Горбунова
Ключові слова: мова, мовлення, текст, зв’язне висловлювання, дискурс

Анотація

У статті зв’язне мовлення розглядається як складний багатоструктурний процес,
спрямований на створення кінцевого мовленнєвого продукту – тексту, що включає
послідовні етапи розгортання структури цього процесу.

Посилання

1. Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 136–
137.
2. Тураева З.Я. Лингвистика текста // Текст: структура и семантика: Учебное пособие. – М. :
Просвещение, 1986. – 127 с.
3. Философский словарь/ Под ред. И.Т.Фролова.. – М. : Политиздат, 1991. – С. 168–169.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
110-113
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ