ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ ТИПІВ

  • О. П. Божко
Ключові слова: комунікативно-функційний підхід, текст, тип мовлення, розповідь, опис, роздум, паралельний/ ланцюговий зв'язок речень, стиль мовлення, мовні засоби

Анотація

Розглянуто мовні особливості текстів різної типологічної структури та
стилістичної належності. Обґрунтовано важливість опанування учнями на уроках
української мови в 5–9 класах правил добору мовних засобів як умови вдосконалення
текстотвірних умінь

Посилання

1. Донченко Т. Формування в учнів поняття про типи мовлення і типологічну структуру тексту
/ Тамара Донченко // Дивослово. – 2004. – № 4. – С. 23–26.
2. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка / М. Р. Львов. – Изд. 2-е, испр. и
доп. – М. : РОСТ, СКРИН, 1997. – С. 219.
3. Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов / Т. В. Матвеева. – Ростов н/Д.:
Феникс, 2010. – С. 267–268, 520.
4. Програма "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою
навчання (5–9 класи)" [Електронний ресурс] / Укл. Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк,
В. І. Новосьолова та ін. – К., 2012. – 65 с. – Режим доступу до програми:
http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalnaserednya/zagalna-serednya-osvita/183-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalnaserednya/navchalni-programi/10320
5. Соловьёва Н. Н. Как составить текст? Стилистические нормы русского литературного языка /
Н. Н. Соловьёва. – М. : ООО "Издательство Оникс": ООО "Издательство "Мир и
Образование", 2009. – С. 54–67.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
113-118
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ