РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ДОСВІДІ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • В.О. Кириліва
Ключові слова: розвивальне навчання, початкова школа, підручник, учень, завдання, урок

Анотація

У статті аналізуються принципи реалізації розвивального навчання у масовому
педагогічному досвіді роботи вчителів початкової школи, підручники з розвивального
навчання. Виокремлено основні показники успішності реалізації розвивального навчання в
початковій школі. Накреслено перспективи подальшого впровадження ідей розвивального
навчання в Україні.

Посилання

1. Бондар Л. Удосконалення системи розвивального навчання в школі // Сучасні шкільні
технології. Частина I. – 2004. – с. 104 – 107.
2. Буряк В. Методологічні основи розвивального навчання. // Рідна школа. – 2009. - №5 – 6. – С.
3 – 7.
3. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М., 1986.
4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав,
2004. – 2018с.
5. Дусавицький О. Система розвивального навчання у дзеркалі шкільної практики // Сучасні
шкільні технології. Частина I. – 2004. – С. 85 – 94.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
123-127
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ