ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

  • Є. С. Швець
Ключові слова: : іншомовне мовлення, аудіювання, мовленнєва діяльність, труднощі навчання аудіювання

Анотація

У статті розглядаються труднощі навчання аудіювання на початковому ступені.
Визначено шляхи їх подолання, що сприяють формуванню аудитивних умінь.

Посилання

1. Психология обучения иностранным языкам в школе / Зимняя И.А.. – М.:Просвещение, 1991.–
126с.
2. Методика преподавания иностранных языков / Ляховицкий М.В. -М.: Высшая школа., 1981. –
159с.
3. Метьолкіна О.Б Індивідуалізоване навчання аудіювання першокласників та шляхи його
здійснення // Іноземні мови. – 1997. - №1. – С.3-63.
4. Коригуючі та стимулюючі вправи для навчання аудіювання першокласників
/ Метьолкіна О.Б. // Іноземні мови. – 1995. – №2. – С.55.
5. Методика вивчення рівня розвитку аудитивних механізмів та вправи для їх формування у
процесі навчання іншомовного аудіювання першокласників / Метьолкіна О.Б. // Іноземні
мови. – 1995. – № 3-4. – С.85.
6. .Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник/ Ніколаєва
С.Ю- К.:Ленвіт, 1999. – 320 с.
159
7. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе: Пособие для
учителя / Рогова Г.В., Верещагина И.Н.. - М.: Просвещение, 1998. – 224с.
8. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих вмінь та навичок
Скляренко Н.К..// Іноземні мови. – 1999. – №3. – С.3-7.
9. Програмні вимоги до рівня володіння аудитивними навичками у молодших школярів /
Тітова В.М. // Іноземні мови. – 1999. – №4. – С.11- 13.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
156-159
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ