ХІД ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ҐЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • С.В. Безушко
Ключові слова: педагогічний експеримент, ґендерне виховання, учні основної школи, критерії і показники

Анотація

У статті описано хід проведення педагогічного експерименту з перевірки
ефективності ґендерного виховання учнів основної школи у позакласній діяльності та
проаналізовано його результати.

Посилання

1. Грабар М. И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях:
непараметрические методы / М. И. Грабарь, К. А. Краснянская. – М. : Педагогика, 1977. –
136 с.
2. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология : учебник для вузов / В. Н. Дружинин. – 2-е
изд., доп. – СПб. : Питер, 2005. – 319 с.
3. Скребец В.А. Психологическая диагностика: учебное пособие / В.А.Скребец. – 2-е
изд.,перераб. и доп. – К.: МАУП, 2001. – 152с
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
166-169
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ