ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМ ЕКОЛОГІЧНОГО СПЯМУВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ

  • С.В. Гуран
Ключові слова: екологічна освіта, екологічне виховання, екологічні гуртки, шкільна авторська програма, навчальний план

Анотація

Статтю присвячено екологічному вихованню учнів у навчальних закладах Польщі.
Зроблений аналіз авторських програм з екології для початкової та середньої шкіл і гімназії.
Розкрито особливості екологічного виховання та екологічної освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах Польщі

Посилання

1. Карташова І., Рябуха М. Інноваційні методики формування екологічних вмінь: Методичний
посібник. – Херсон: ПП Вишемирський, 2005.
2. Bogucka Bogusława, Program edukacji ekologicznej dla klas I-III szkoły podstawowej – 2010.
3. Bereza Joanna, Michał Szczepanik Рrogram ścież ki ekologicznej w gimnazjum, Wojewo dzki
ośrodek metodyczny Częstochowa, 2002.
4. Рrogram zajęć "Ekologia", J.Jesionowska, 2007. Режим доступу:
http://www.profesor.pl/publikacje-top,22,program-nauczania,7,ekologia
5. Рropozycja ścieżki edukacji ekologicznej realizowanej w klasach 4-6 szkoły podstawowej, Wojciech
Przetacznik, 2008. Режим доступу: http://www.profesor.pl/publikacje-top,22,programnauczania,7,ekologia
6. Plan nauczania dla szkoły podstawowej, 2009. Режим доступу:
http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/przykladowy_plan_nauczania_dla_szkoly_podstawowej_
2.pdf
7. Sadowska S., Edukacja ekologiczna w gimnazjum realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych,
2010. Режим доступу: http://awans.szkola.net/
8. Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii "Zielona Ziemia", Szkolna edukacja ekologiczna
– dylematy, Marcin Howaniec, - 2009. Режим доступу:
http://www.zielonaziemia.radzionkow.pl/index.php?option
=com_content&view=category&layout=blog&id=67&Itemid=204
9. Szkolny plan nauczania w gimnazjum – przykład wraz z kalendarzem wydarzeń w roku 2009/2010.
Режим доступу: http://www.men.gov.pl /images/stories/pdf/6_ramowy_plan_gimnazjum_v2.pdf
10. Łapiński J., Abdurakhmanov G. Rozwój myśli ekologicznej w polsce i w rosji – wybrane aspekty, .
EkoKUL, Lublin – 2005.
11. Agenda 21. Sprawozdanie z realizacji w Polsce, pod. red T. Podgajniaka, NFOŚ, Warszawa – 1998.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
169-175
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ