МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • І.І. Корольова
Ключові слова: естетичне виховання, естетизація навчально-виховного процесу, культуротворча діяльність, естетичний розвиток, естетичний досвід

Анотація

У даній статті розкрито особливості методики організації естетичного виховання
у процесі культуротворчої діяльності, що забезпечують формування здатності студентів
активно використовувати цінності у спілкуванні, пізнанні та творенні.

Посилання

1. Аболина Т. Г. Эстетическое воспитание в школе / Т. Г. Аболина, Н. Е. Миропольская. – К. :
Вища шк., 1987. – 94 с
2. Коберник О. М. Проблеми цілеутворення в теорії і практиці виховання / О. М. Коберник //
Рідна школа. – 2002. – № 11. – С. 23–25.
3. Коберник О. М. Прогнозування виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі
/ О. М. Коберник // Рідна школа. – 2005. – №6. – С. 22–25.
4. Коберник О. М. Теоретичні та методичні підходи до проектування виховного процесу у школі
/ Коберник О. М. // 3б. наук. пр. Пед. науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2003. – Вип. 35. – С. 30–
37.
5. Шевнюк О. Л. Структура і функції культурологічної освіти майбутнього вчителя
/ О. Л. Шевнюк // Педагогіка і психологія. – К., "Педагогічна преса", 2003. - № 1(ХХХУІІІ). –
С. 81–89.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
175-180
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ