ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ – АКТУАЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОБЛЕМА

  • Ю. І. Олійник
Ключові слова: інформатизація, інформаційна культура, формування творчої особистості

Анотація

У статті розглянуто особливості сучасної інформаційної культури, її структуру та
характеристики. Висвітлюється низка питань формування творчої особистості в аспекті
глобальної інформатизації та застосування інформаційно-комунікаційних технологій.
Уточнено сутність понять "інформаційна культура", "освітні технології".

Посилання

1. Бондар О. А. Інформаційна культура як складова професіоналізму методичного працівника –
[Електронний ресурс] // О. А. Бондар, О. Є. Кравчина, О. М. Оліфіра Режим доступу :
2. http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/A1AD0A0AA5CDCF9CC2257966006
0F1E4?opendocument
3. Жук Ю. О. Системні особливості освітнього середовища як об’єкту інформатизації /
Ю. О. Жук // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. – С. 35-37.
4. Коломієць А. М. Інформаційна культура як основа професіоналізму педагога [Електронний
ресурс] / А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць – Режим доступу :
5. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2011_33_2/Kolomiec.pdf
6. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп"ютерізація сільських
шкіл. – Комп’ютер у школі та сім"ї. – № 3, 2001. – С.3-10.
7. Кравець В. О. Питання формування інформаційної культури [Електронний ресурс] /
В. О. Кравець, В. М. Кухаренко – Режим доступу: http://www.e-joe.ru/sod/00/4_00/ku.html
8. Миронова В. В. Інформаційна культура як основа загальної культури людини
/ В. В. Миронова // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mdgukid.at.ua/publ/informacijna_kultura_jak_osnova_zagalnoji_kulturi_ljudini/1-1-0-68
9. Морев И. А. Образовательные информационные технологии : Обучение / И. А. Морев
// учебное пособие, Часть 1. – Владивосток: изд-во Дальневосточного университета, 2004. –
162 с.
10. Олійник В. В. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційнопедагогічний аспект : навчальний посібник / В. В. Олійник. – К.: ЦІППО, 2001. – 148 с.
193
11. Олійник Ю. Питання інформатизації навчального середовища мистецької освіти / Ю. Олійник
// Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є. С., Федяєва В. Л. та ін.]. – Вип. 61.
– Херсон : Видавництво ХДУ, 2012. – С. 397–401.
12. Семенюк Є. П. Глобалізація й соціальна роль інформатики / Є .П. Семенюк // Наук.-техн.
інформ. Серія 1 : Організація і методика інформаційної роботи. – 2010. № 1. – С. 1-10).
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
187-193
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ