ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЖУРНАЛІ "БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В ШКОЛІ" ЗА ПЕРІОД 1990-2000РР.

  • А.Г. Оржаховська
Ключові слова: екологічна освіта та виховання, екологічна відповідальність

Анотація

У статті розглядається роль педагогічної преси в еколого-виховному процесі та
залучення школярів до вирішення проблем навколишнього середовища.

Посилання

1. Аспергис М. Изучение биологии в средних школах Бельгии / М. Аспергис // Биология в
школе. – 1991. – №2. – С. 58-60.
2. Бабушкин Г.М. О празднике "День птиц" / Г.М. Бабушкин // Биология в школе. – 1990. – №2.
– С. 72.
3. Баранова О. Питання охорони природи на уроках хімії / О. Баранова // Біологія і хімія в школі.
– 1997. - №2. –С. 28-29.
4. Буринська Н. Екологічна складова у змісті шкільної хімічної освіти / Н. Буринська // Біологія і
хімія в школі. – 1998. – №1. –С. 18-20.
5. Василевская С.Д. Экскурсии на сельскохозяйственную выставку / С.Д. Василевская
// Биология в школе. – 1990. – №2. – С. 43-45.
6. Вербицький В. Еколого-натуралістична діяльність позашкільних закладів: шляхи розвитку
/ В. Вербицький // Біологія і хімія в школі. – 1998. – №1. –С. 23-24.
198
7. Вікирчак О. Використання місцевого матеріалу на уроках біології / О. Вікирчак // Біологія і
хімія в школі. – 2000. – №3. – С. 38.
8. Вікирчак О. Екологічні експедиції школярів / О. Вікирчак // Біологія і хімія в школі. – 1999. –
№6. – С. 40-41.
9. Воронюк М. Екологічне виховання учнів засобами "глибинної екології" / М. Воронюк
// Біологія і хімія в школі. – 1999. – №6. – С. 15-17.
10. Гірний О., Шиян Р. З чого починати екологічну освіту / О. Гірний, Р. Шиян // Біологія і хімія в
школі. – 2000. – №3. – С. 37-38.
11. Жирська Г., Похила Л., Міщук Н., Гладюк Т. Сценарій свята "Вінець природі" / Г. Жирська,
Л. Похила, Н. Міщук, Т. Гладюк // Біологія і хімія в школі. – 1998. – №2. – С. 25-29.
12. Заровный Г.М. Экологический отдел школьного учебно-опытного участка / Г.М. Заровный
// Биология в школе. – 1991. – №1. – С. 57-60.
13. Захарченко Г.Г. Сюжетно-ролевая игра при изучении основ экологии (Х класс)
/ Г.Г. Захарченко // Биология в школе. – 1990. – №3. – С. 35-37.
14. Кавтарадзе Д.Н. Имитационные игры в экологическом образовании / Д.Н. Кавтарадзе
// Биология в школе. – 1990. – №3. – С. 32-37.
15. Калугин А.И. Экскурсия по изучению грибов / А.И. Калугин // Биология в школе. – 1991. –
№4. – С. 47-48.
16. Киселев Н.Н. Мировозрение и экология / Николай Николаевич Киселев. – К.: Наукова
думка, 1999. – 130 с.
17. Ковальчук Л. Гра, присвячена дню зустрічі птахів / Л. Ковальчук // Біологія і хімія в школі. –
2000. – №1. –С. 37-39.
18. Коденко Я. Формування особистості учня засобами екології / Я. Коденко // Біологія і хімія в
школі. – 1999. – №6. – С. 7-11.
19. Колупаєв Ю., Єльнікова О. Курс органічної хімії: зв'язок з біологією та екологією
/ Ю.Колупаєв, О.Єльнікова // Біологія і хімія в школі. – 1997. – №1. – С. 14-16.
20. Коцюба В. На еколого-природознавчих стежках / В. Коцюба // Біологія і хімія в школі. – 1998.
– №4. –С.15.
21. Крисаченко В.С. Екологія. Культура. Політика : концептуальні засади сучасного розвитку
/ В.С. Крисаченко, М.І. Хилько. – К. : Знання, 2001. – 481 с.
22. Кузнецов Л.А., МакаренкоО.В. Проблемы экологии и образования / Л.А.Кузнецов,
О.В. Макаренко // Биология в школе. – 1990. – №5. – С. 70-71.
23. Левчук Н.Формування позитивної мотивації старшокласників до вивчення екологічних
проблем / Н. Левчук // Біологія і хімія в школі. – 1998. – №1. – С. 21-23.
24. Ліпінська Н. Свято "Щедрі дари природи" / Н. Ліпінська // Біологія і хімія в школі. – 2000. –
№4. – С. 30-31.
25. Лысова Е.Б. Изучение экологии в школах Франции / Е.Б. Лысова // Биология в школе. – 1991.
– №3. – С. 52-54.
26. Мазо В.Б., Парменова Л.М. Школьный вечер "Лесные Робинзоны" / В.Б. Мазо,
Л.М. Парменова // Биология в школе. – 1991. – №3. – С. 60-63.
27. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Нужен специальный курс "Экология" / Б.М.Миркин,
Л.Г. Наумова // Биология в школе. – 1991. – №6. – С. 28-31.
28. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экологический вечер "Польза и вред сорных
растений"/ Б.М.Миркин, Л.Г. Наумова // Биология в школе. – 1991. – №2. – С. 63-65.
29. Мітрясова О. Активізація екологічної освіти студентів / О. Мітрясова // Біологія і хімія в
школі. – 1998. – №3. – С. 32-33.
30. Мітрясова О. Термінологічні проблеми хімічної екології / О. Мітрясова // Біологія і хімія в
школі. – 1999. – №6. –С. 28-29.
31. Назаренко Н. Дизайн шкільної садиби / Н. Назаренко // Біологія і хімія в школі. – 1998. – №2.
– с. 42.
32. Погаевская А.С. Комплексные экскурсии по изучению рекреационных биогеоценозов /
А.С. Погаевская // Биология в школе. – 1990. – №3. – С. 48-50.
33. Полякова Я.В. Використання національних традицій природокористування в екологічній
освіті Великої Британії / Яна Вікторівна Полякова. – Донецьк : БСГ, – 2001. – 112 с.
34. Прокопенко Л., Міценко Т. Підготовка майбутніх учителів до природоохоронної роботи з
учнями / Л. Прокопенко,Т. Міценко // Біологія і хімія в школі. – 1997. – №1. – С. 33-34.
199
35. Пруцакова О. Дидактичні ігри в екологічному вихованні учнів / О.Пруцакова // Біологія і
хімія в школі. – 2000. – №6. – С. 37-39.
36. Пустовіт Г.П. Філософсько-культурологічний аспект у екологічній освіті / Григорій
Петрович Пустовіт // Шлях освіти. – 2002. – № 3. – С. 2 – 7.
37. Пустовіт Г. Європейський досвід неформальної екологічної освіти / Г. Пустовіт // Біологія і
хімія в школі. – 2000. – №2. –С. 28-30.
38. Пустовіт Н., Краснобай О. Дослідження екологічної культури школярів / Н. Пустовіт,
О. Краснобай // Біологія і хімія в школі. – 2000. – №4. – С. 36-40.
39. Росстальна С. Структура і методика ботанічної екскурсії / С. Росстальна // Біологія і хімія в
школі. – 2000. – №3. – С. 15-18.
40. Соколов В.Е., Чернова Н.М. Экологическому воспитанию – глубокую научную основу
/ В.Е.Соколов, Н.М.Чернова // Биология в школе. – 1991. - №3. – С. 24-28.
41. Суравегина И.Т. Четыре занятия об экологической опасности на планете / И.Т. Суравегина //
Биология в школе. – 1991. – №4. – С. 29-33.
42. Сухотіна Г. Экологический патруль в школе / Г.Сухотіна // Биология в школе. – 1991. – №3. –
С. 64-65.
43. Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Слово о зеленом друге (материал для проведения школьного
праздника) / Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов // Биология в школе. – 1991. – №1. – С. 60-63.
44. Філіпчук Г.Ф. "Екологічна освіта та ідеологія національного буття" / Г.Ф. Філіпчук
//Екологічний вісник. – 2002. – №5-6. – С. 10-11.
45. Фруктова Я. Про можливості природничої профілізації навчання / Я. Фруктова // Біологія і
хімія в школі. – 2000. – №3. –С. 41-44.
46. Червонецкий В.В. Экологическое образование в школах развитых стран мира. – М.: Экология
и образование, 1992. – 96 с.
47. Червонецкий В.В. Проблемы подготовки учителя к осуществлению экологического
образования учащихся / В.В.Червонецкий // Биология в школе. – 1990. – №5. – С. 50-53.
48. Шилов М.П. Не сжигайте листву / М.П. Шилов // Биология в школе. – 1991. – №4. – С. 69-70.
49. Шмалєй С.В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення
предметів природничо-наукового циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт.
пед. наук. – К., 2005. – 44 с.
50. Шмалєй С.В. Екологія людини як предмет освіти / С.В. Шмалєй // Біологія і хімія в школі. –
1998. – №2. – С. 10-11.
51. Якиляшек В. Інтегративний підхід до екологічної освіти в школі / В. Якиляшек // Біологія і
хімія в школі. – 1998. – №4. – С. 25-27.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
193-199
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ