СУЧАСНИЙ СТАН ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • П. В. Бєльчев
  • Н.В. Меркулова
Ключові слова: гуманізація, менеджер освіти, модернізація, фахова підготовка, управління, інноваційне управління, інтерактивна методика, мотиваційно – цільовий, когнітивний, операційно – діяльнісний, рефлексивно – оцінювальний компоненти, репродуктивний, пошуковий творчий рівні

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан готовності магістрів менеджменту освіти
до впровадження інноваційного управління; виділено компоненти та рівні готовності
майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної професійної
діяльності; розглянуто практичну підготовку менеджерів освіти до інноваційного
керівництва навчальним закладом; визначено показники сформованості готовності
майбутніх керівників навчальних закладів до інновацій; представлено матрицю
діагностування магістрів менеджменту освіти щодо змісту їх підготовки до інноваційного
управління.

Посилання

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І. М. Дичківська. –
К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
2. Іщенко І. А. Складові управлінської компетентності керівників навчальних закладів
/ І. А.. Іщенко, В. В. Шалаєва // Управління школою. – 2008. – № 29 (221). – С. 18 – 22.
250
3. Королюк С. Модель розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ / С. Королюк // Директор
школи. – 2005. – № 41 ( 377). – С. 6 – 9.
4. Мармаза О. І. Проектний підхід до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Х.:
Видав. гр. "Основа", 2003. – 80 с. – ( Серія "Бібліотека журналу "Управління школою "";
Вип. 12).
5. Маслов В. І. Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки
керівників загальноосвітніх навчальних закладів / В. І. Маслов // Післядипломна освіта в
Україні. – 2002. – № 2. – С. 63 – 66.
6. Павлютенков Є. М. Труднощі та обмеження діяльності директора школи і шляхи їх
подолання: управлінський аспект / Є. М. Павлютенков // Управління школою. – 2012. – № 25
– 27 ( 361 – 363). – С. 2 – 28.
7. Павлютенков Є. М. Труднощі та обмеження діяльності директора школи, шляхи їх подолання
/ Є. М. Павлютенков // Управління школою. – 2012. – № 22 – 24 ( 358 – 360). – С. 38 – 41.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
245-250
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ