РОЗВИТОК АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З АВТОСПРАВИ

  • А.М. Білан
Ключові слова: автотранспортні засоби, електронне керування, діагностика, комфорт, антиблокувальна система, подушки безпеки, двигун внутрішнього згоряння, альтернативні види палива

Анотація

У статті розглядаються питання розвитку автомобілебудування, напрями
удосконалення сучасних автомобілів, їх систем та використання альтернативних видів
палива, даються рекомендації до покращення підготовки водіїв автотранспортних засобів
та до вивчення студентами електронного обладнання сучасних автомобілів.

Посилання

1. Мазепа С.С. Електрообладнання автомобілів / С.С. Мазепа, А.С. Куцик – Львів: Львівська
політехніка, 2004. – 168 с.
2. Михальчук В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій / В. Михальчук
// Трудове навчання. – 2010. – №9. – С. 9-10.
3. Савенко В.Я. Транспорт і шляхи сполучення: підручник – 2-ге видання / В.Я. Савенко,
В.А. Гайдукевич. – К.: Арістей, 2006. – 256 с.
4. Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів: підручник / В.А. Сажко. – К.:
Каравела, 2008. – 400 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
251-255
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ