РОЛЬ АВТЕНТИЧНОГО ТЕКСТУ У ФОРМУВАННІ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • О.А. Ізмайлова
Ключові слова: дискурсивна компетенція, автентичний текст, робота з текстом

Анотація

У статті розглядається роль автентичного тексту у формуванні дискурсивної
компетенції студентів мовних спеціальностей.

Посилання

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, оцінювання/Науковий редактор
українське видання доктор пед. наук С. Ю. Ніколаєва – К.: Ленвіт, 2003 – 273с.
2. Єрмоленко С. Я.. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних
термінів.// С. Я. Єрмоленко. С. П. Бибик, О. Г. Тодор. – К.: Либідь, 2001. – 223 с.
3. Мацько Л. І. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу/ Л. Мацько
// Проблеми формування мовної освіти середніх загальноосвітніх закладів : зб. наук. праць. –
Рівне, 2006. – С. 5 – 8
4. Неділько А. Г. До питання застосування автентичних матеріалів для навчання іноземної
мови// Іноз. мови – 1998. - №4. – С. 11-12.
5. Паращук В. Ю. Використання автентичного тексту під час роботи над розмовною темою
// Іноземні мови в школі. – 1999.-№2. – С. 61-65.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
279-283
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ