ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРСІ "ОСНОВИ НАУКОВЇ КОМУНІКАЦІЇ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ" МАГІСТРАНТІВ

  • Л.М Покорна
Ключові слова: технологія організації проектної діяльності, наукова комунікація іноземною мовою, інтерактивні методи навчання, закордонна подорож на наукову конференцію, природне середовище, максимальне наближення до реальності, віртуальне завдання, продуктивна освіта

Анотація

Актуальність проектної діяльності визначає поступову зміну традиційних методів
навчання на інтерактивні. Віртуальне завдання – закордонна подорож магістранта на
наукову конференцію – вирішується методом проектної діяльності. Завдяки технології
організації проектної діяльності створюється природне середовище, максимально
наближене до реального. Інтерактивний метод проектної діяльності виступає як важливий
компонент системи продуктної освіти і є нестандартним та нетрадиційним засобом
організації осітніх процесів через активні способи дій.

Посилання

1. Додусенко Н.О. Проектна діяльність [Текст] / Н.О. Додусенко, І.В. Нетужилова . – Харків:
Основа, 2010. – 224 с.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. Рада з питань співпраці в галузі культури
[Текст] / за ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
3. Казачнер О.С. Сучасні форми та методи навчання англійської мови [Текст] / О.С. Казачнер. –
Харків: Основа, 2010. – 112 с.
4. Морська Л.І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: навчальний посібник [Текст]
/ Л.І. Морська. – Тернопіль: Астон, 2006. – 248 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
311-317
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ