РОЛЬ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • Л. В. Рускуліс
Ключові слова: текстоцентричний аспект, лінгвопсихоментальна діяльність мовця, текст, ієрархія тексту

Анотація

Статтю присвячено визначенню ролі текстоцентричного підходу навчання мови у
процесі підготовки вчителя української мови; тексту як основній одиниці
текстоцентричного підходу; методиці роботи над текстом.

Посилання

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Бацевич Флорій Сергійович. –
К. : Видавничий центр "Академія", 2004. – 344 с.
2. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: Підручник / Бацевич
Флорій Сергійович. – К. : Видавничий центр "Академвидав", 2004. – 342 с.
3. Белянин В.П. Писхолингвистика: Учебник. – М. : Флинта, 2003. – 232 с.
4. Вашуленко М. С. Рідна мова як засіб навчання, виховання й розвитку школярів
// Мовознавство. – Харків : ОКО, 1996. – С. 39-42.
5. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів / Дмитро Іванович Ганич, Іван
Степанович Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – С. 303.
6. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: навч. посіб. / Мацько Любов Іванівна, Мацько Оксана
Михайлівна. – К.: Вища шк., 2006. – 311 с.
7. Пентилюк М. І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей
/ Пентилюк Марія Іванівна. – К. : Ленвіт, 2011. – 256 с.
8. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Селіванова Олена Олександрівна. – Полтава :
Довкілля-К, 2010. – 844 с.
9. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / Селіванова Олена
Олександрівна. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
10. Українська мова. Енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія, 2004. – 820 с.
11. Уланович О. С. Психолингвистика: учеб. пособие / Уланович Оксана Ивановна. – Минск:
Изд-во Гревцова, 2010. – 240 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
317-323
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ