ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

  • Р.О. Тарасенко
Ключові слова: інформаційні потреби, аграрна галузь, інформаційні бази даних, тематичні рубрики, перекладач

Анотація

Розглянуто питання забезпечення інформаційних потреб майбутніх перекладачів при
підготовці до здійснення фахової діяльності в умовах сучасного інформаційного простору.
Висвітлено особливості світових інформаційних ресурсів аграрного спрямування та
перспективи їх використання в процесі підготовки перекладачів відповідно до сучасних
вимог аграрного виробництва.

Посилання

1. Белорусская сельскохозяйственная библиотека [Электронный ресурс] / Режим доступу:
http://belal.by/basesr.html
2. Высоцкий А. Потребности специалистов в научной информации: Общая характеристика
состояния исследований / А. Высоцкий // НТИ. Сер. 1. – 1968. – №3. – С. 3-8.
3. Закон України "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року" від
18.10.2005 № 2982-IV [Электронный ресурс] / Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2982-15
4. Нестерова О. Ю. Структурна модель професійної інформаційної культури фахівця у галузі
перекладу / О. Ю. Нестерова // Проблеми сучасної педагогічної освіти [Текст]: зб. пр. Вип. 36,
ч. 1: Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – С .123-129.
5. Чужакин А.П. Основы последовательного перевода и переводческой скорописи +
классификация видов последовательного перевода / А. Чужакин, С. Спиркина. – М.: Изд.дом
"Экспримо", 2007. – 88 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
349-354
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ