ТЕНДЕНЦІЯ ПОЛІТИЗАЦІЇ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ У ХХІ СТОЛІТТІ

  • Н.О. Терентьєва
Ключові слова: університет, парадигма, сталий розвиток, тенденції, пріоритети, тенденція політизації, інноваційна діяльність, наукова діяльність, змінні потреби, соціальна взаємодія

Анотація

У статті представлено пріоритетні напрями розвитку системи вищої освіти
України, окремі позиції державної підтримки у сфері наукової та інноваційної діяльності
університетів у контексті тенденції політизації. Представлено аналітичний огляд окремих
концепцій, національних доповідей, аналітичних довідок у світлі нової парадигми сталого
розвитку.

Посилання

1. Луговий В.І. Національна рамка кваліфікацій, які пов’язані з вищою освітою: стан і труднощі
розроблення в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/219-nacionalna-ramka-kvalifikacij.html
2. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та
ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
3. Стратегія сталого розвитку: Підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мельник Л.Г.,
Прилипко В.А., Клименко Л.В.]. За ред. В.М. Боголюбова. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 446 с.
4. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2011 році
[Електронний ресурс] / Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та
отримані результати у 2011 році : Аналітична довідка. Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації України. Український інститут науково-технічної і економічної
інформації – К., 2012. – 44 с. // Режим доступу:
http://www.dknii.gov.ua/images/stories/2...rior11.pdf
5. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2011 році
[Електронний ресурс] / Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та
отримані результати у 2011 році : Висновки і додатки // Режим доступу:
http://www.dknii.gov.ua/images/stories/2...odatki.pdf
6. Цілі розвитку Тисячоліття. Україна 2010 [Електронний ресурс] / Національна доповідь.
Міністерство економіки України. – К., 2010. – 110 с. // Режим доступу:
http://www.undp.org.ua/files/ua_53509MDGS_UKRAINE2010_UKR.pdf
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
354-359
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ