МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У ВИКОНАВСЬКИХ КЛАСАХ ТВОРЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Н.Ф. Тихомирова
Ключові слова: навчання, виконавець, музичний твір, стиль, композитор, інтерпретація

Анотація

Статтю присвячено визначенню методів роботи з вивчення стильових особливостей
музичних творів у виконавських класах у взаємозв’язку з методами розвитку мислення
музикантів-виконавців.

Посилання

1. Гольденвейзер А. О музыкальном исполнительстве / А.Б.Гольденвейзер //Выдающиеся
пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. – М.-Л.: Музыка, 1966. – 314с. – С.101-110.
362
2. Кременштейн Б. О педагогике Г.Г.Нейгауза / под общ. ред. В.Натансона //Вопросы
фортепианной педагогики. – М.: Музыка, 1971. – 332с. – С.264-295.
3. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры /Г.Г.Нейгауз. – М.: Музыка, 1988. – 239с.
4. Николаева А.И. Стилевой подход в обучении игре на фортепиано //Теория и методика
обучения игре на фортепиано /под общ. ред. А.Г.Каузовой, А.И.Николаевой. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 368с. – С.200-366.
5. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – К.: ВД "Професіонал", 2006. – 576с.
6. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано /Г.М.Цыпин. – М.: Просвещение, 1984. – 174с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
359-362
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ