ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ Й ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ-ДЕЛІНКВЕНТІВ

  • М.Ю. Богомолова
Ключові слова: підлітки-делінквенти, буття, відповідальність, безвідповідальність, інфантильність, правові норми, внутрішні переживання, ціннісні норми, самовизначення

Анотація

У статті розглядається проблема становлення і розвитку самовизначення і
відповідальності підлітків-делінквентів як визначальник їх особистісного становлення.

Посилання

1. Божович Л. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка / Л. Божович. – М.:
Просвещение, 1999. – С.7-44.
382
2. Буева Л. Социальная среда и сознание личности / Л. Буева. – М.: Изд. МГУ, 2003. – 268 с..
3. Пеньков Е.М. Социальные нормы – регуляторы поведения личности / Е.М. Пеньков. – М.:
Мысль,1997. – 180 с.
4. .Філософський словник /За ред. В.І. Шинкарука / В.І. Шинкарук. – К.: Гол. Ред. УРЕ,1996. –
800 с.
5. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и
ученических коллективов: Кн. Для учителя / Л.М. Фридман и другие. – М.: Просвещение,
1993. – 307 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
372-378
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА