КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

  • В.С. Дереш
Ключові слова: соціалізація, виховання, розвиток особистості, формування, самосвідомість

Анотація

У статті визначені складники процесу соціалізації особистості та зроблена спроба
розмежування понять "соціалізація", "виховання", "розвиток особистості" у сучасній науці

Посилання

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. –
376 с.
2. Заверико Н.В. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / Н.В.Заверико. – К.: Видавничий
Дім "Слово", 2011. – 240 с.
3. Москаленко В.В. Проблема виховання в контексті соціалізації особистості / В.В. Москаленко
// Соціальна психологія. – 2005. – №2. – С. 3-14.
4. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов / под ред. В.А. Сластенина /
А.В. Мудрик. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр "Академия", 2000. – 192 с.
5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.:
Академвидав, 2003. – 448 с.
6. Шапарь В.П. Словарь практичного психолога / В.Б. Шапарь. – М.: ООО "Издательство АСТ";
Х.: "Торсинг", 2004. – 734, [2] с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
382-386
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА