СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

  • Л.О. Корецька
Ключові слова: соціальна система, соціалізація, освітньо-виховний простір, соціальні інституції, духовні інституції, соціальний досвід, ціннісні орієнтири, моральні орієнтири, виховання, освіта

Анотація

У статті розглядається питання впливу соціальних інституцій на становлення і
функціонування освітньо-виховного простору Півдня України ІІ половини ХІХ – початку ХХ
століть.

Посилання

1. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Русский
фольклор. Русская литература XI−XVII веков / Ред. и сост. В. И. Новиков. — М.: Олимп:
ACT, 1998. – 608 с.
2. Психологический словарь /Авт.-сост. В.Н.Копорулина, М.Н.Смирнова, Н.О.Гордеева,
Л.М.Балабанова /Под общей ред. Ю.Л.Неймера – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 640с.
3. Педагогическая энциклопедия / Под ред. А.И. Каирова и Ф.Н. Петрова – М.: Советская
энциклопедия,1964. – 430 с.
4. Словарь-справочник по социальной психологии /В.Крисько.–СПб.: Питер, 2003. – 416с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
387-392
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА