АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

  • О.П. Літвінова-Головань
Ключові слова: формування, готовність, анімаційна діяльність, фахівці з туризму

Анотація

У статті проаналізовано результати педагогічного дослідження формування готовності до анімацій- ної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення фахових дисциплін. Зроблені висновки та визначена перспектива подальших досліджень.

Посилання

1. Зациорский В.М. Спортивная метрология: [учеб. для ин-тов. физ. культ.] / В.М. Зациорский. – М., 1982. – 256 с.;
2. Начинская С.В. Спортивная метрология: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений]. – 2-е изд., стер. – М., 2008. – 240 с.
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. –СПб, 2011. – 512 с.
4. Літвінова-Головань О.П. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму у вищих навчальних закладах/ О.П. Літвінова-Головань // Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ,
2015. – Вип. 40 (93). – С. 471-476.
5. Літвінова-Головань О.П. Дослідження професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму /О.П. Літвінова-Головань // Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 129.Т. ІІ / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 197-200.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
86-91
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ