ПЕДАГОГІЧНА РОЛЬ ТРЕНЕРА У ВИХОВАННІ ТА ПІДГОТОВЦІ СПОРТСМЕНА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ У 50-70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

  • Г.М. Дембровська
Ключові слова: професійна підготовленість тренера, спортивне тренування, досвід, принцип, виховна проблема, спортсмен

Анотація

У статті висвітлено місце та роль тренера позашкільних навчальних закладів спортивного профілю у вихованні та підготовці спортсмена в процесі спортивного тренування з педагогічної точки зору. Такий процес приводиться на прикладі діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл як головної ланки у вихованні, удосконаленні спортивної майстерності та становленні особистості у позашкільній освіті спортивного спрямування в період 50–70-х років ХХ століття в Україні. Стаття розкриває різні підходи та направляючі положення в діяльності тренера, а також зміст, форми, методи та принципи педагогічної діяльності тренера в позашкільних навчальних закладах спортивного профілю означеного часового проміжку.

Посилання

1. Алексеева Х.О. Спортивный резерв профсоюзов: Заслуженный тренер СССР В.И. Алексеев и его школа / Х.О. Алексеева, Г.С. Лукьянов Г.С. – М. : Профиздат, 1981. – 72 с.
2. Воспитательная работа в детской спортивной школе / [под ред. В.В. Белорусовой, И.Н. Решетень]. – М. : «Просвещение», 1964. – 68 с.
3. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л.В. Волков. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 294 с.
4. Вайцеховский С.М. Книга тренера / С.М. Вайцеховский. – М. : «Физкультура и спорт», 1971. – 312 с.
5. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт» : [Навчальний посібник] / М.С. Герцик, О.М. Вацеба. – Львів : Українські технології, 2002. – 232 с.
6. Козленко М.П. Фізичну культуру – в побут школярів / М.П. Козленко. – К. : Рад. Школа, 1979. – 95 с.
7. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки / Н.Г. Озолин. – М. : «Физкультура и спорт», 1970. – 256 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
14-19
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ