ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІГРАШКИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ У ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

  • А.М. Іщенко
Ключові слова: іграшка, лялька, іграшкова культура, особистість дитини, виховний потенціал, етнопедагогічні дослідження

Анотація

У статті висвітлено особливості інтерпретації іграшки, зокрема ляльки, як соціокультурного фено- мену у сучасних культурологічних та психолого-педагогічних дослідженнях. Розглянуто художньо-ес- тетичний та педагогічний потенціал дитячої іграшки, зокрема ляльки, і її вплив на створення ком- фортних умов соціалізації дитини у світі дорослих. Представлено короткий розгляд історії створення та функціонування ляльки в суспільстві; розглянуто роль ляльок в культурному розвитку українців та вплив на формування особистості дитини в історичній ретроспективі. Увагу дослідників спрямовано на період кінця XIX століття, коли з’явилися етнографічні дослідження вітчизняних культурно-громад- ських діячів, письменників, педагогів, у яких окремим предметом вивчення стала дитяча іграшка як невід’ємний аспект життєдіяльності українського дитини.

Посилання

1. Матеріали до українсько– руської етнології : в 12 т. / за ред. Ф. Вовка. – Львів, 1899–1929. Т. 8. – 1907. – 321 с.
2. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу: [Етнографія України] / М. Грушевський. – К. : Либідь, 2006. – 256 с.
3. Кон И. Ребенок и общество. Историко-этнографическая перспектива / И. Кон. – М., 1988. – 13 с.
4. Куклы мира / [под ред. Е. Ананьевой, Т. Евсеевой]. – М. : Аванта+, 2005. – 184 с.
5. Найден О. Українська народна лялька : [наукове видання] / О. Найден. – К. : ВД «Стилос», 2007. – 240 с.
6. Побірченко Н. Дитинство як предмет етнопедагогічних досліджень / Н. Побірченко // Шлях освіти. – 2002. – № 2. – С. 45–50.
7. Резніченко Г. Іграшки-мотанки : [навчально-методичний посібник] / Г. Резніченко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 104 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
24-28
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ