МІЖНАРОДНА МОВА «ЕСПЕРАНТО» ЛЮДВИКА ЗАМЕНГОФА (1859–1917)

  • Ю.А. Клименко
Ключові слова: Людвик Заменгоф, міжнародні планові мови, мова «есперанто», «Перша книга», есперанто-видання

Анотація

У статті розкрито історію створення міжнародної мови «есперанто» – соціально-культурного феномену, універсального засобу міжкультурного діалогу та людського взаєморозуміння в загальносвітовому масштабі. Автором висвітлено основні біографічні відомості Людвика Заменгофа, пов’язані з історією створеної ним мови «есперанто» – найбільш поширеної планової міжнародної мови, яка не претендує замінити собою етнічні мови, а прагне стати допоміжним засобом у міжнародному спілкуванні різномовних людей. На особливу увагу заслуговує історія видання «Першої книги» («La Unua Libro») Людвика Заменгофа та інших есперанто-видань, які відіграли значну роль у становленні та розвитку світового есперанто-руху.

Посилання

1. Доктор Эсперанто. Международный язык. Предисловие и полный учебник. – Варшава : Изд. автора, 1887. – 40 с.
2. Заменгоф Л. Aldono al la Dua Libro de l’ Lingvo Internacia / Л. Заменгоф. – Варшава, 1888. – 48 с.
3. Заменгоф Л. Dua Libro de l’ Lingvo Internacia / Л. Заменгоф. – Варшава, 1888. – 50 с.
4. Заменгоф_Людвик_Лазарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki.
5. Исаев М. Язык эсперанто / М. Исаев. – М. : Наука, 1981. – 85 с.
6. Королевич А. Книга об эсперанто / А. Королевич. – К. : Наукова думка, 1989. – 241 с.
7. Махорін Г. Нариси з історії есперанто-руху в Україні / Г. Махорін. – Житомир : ФОП Євенок О.О., 2012. – 60 с.
8. Первая_книга_(эсперанто) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki.
9. Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков. – М. : Наука, 1976. – 133 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
36-40
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ