ДИТЯЧА ГРА ТА ІГРАШКА В ЕТНОГРАФІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Н.С. Побірченко
Ключові слова: дитяча гра, дитяча іграшка, українські Громади другої половини ХІХ – початку ХХ століття, етнографічна спадщина

Анотація

У статті розкрито реальний доробок етнографічно-педагогічних досліджень членів українських Гро- мад другої половини ХІХ – початку ХХ століття, сповнених прагнення поширювати освіту серед наро- ду, пробуджувати його національну самосвідомість. До складу цих товариств входили переважно пред- ставники національно спрямованої інтелігенції, студенти, учні гімназій. Розкрито значення дитячої гри та іграшки в етнографічній спадщині таких громадівців: К. Шейковського, Ю. Каховського, Х. Ящур- жинського, А. Свидницького, П. Чубинського, П. Куліша, О. Кониського, М. Лисенка, Б. Познанського та інших. Науковий доробок громадівців у цій справі є вагомим, адже в етнографії вони освоювали ці- лину та підняли такий пласт, що донині живить творчу думку педагогів, істориків, народознавців, етно- графів, митців. Дослідники-громадівці довели, що гра – це своєрідний етап у формуванні психіки, який допомагає дитині природно й просто входити у світ, забезпечує соціальну адаптацію. Використання їхнього етнографічно-педагогічного надбання – чудовий засіб для залучення дітей і молоді до культур- них цінностей свого народу. На жаль, у сучасній педагогіці спостерігається недостатня розробленість теоретичних і методичних аспектів використання української народної гри та іграшки в національному вихованні підростаючого покоління.

Посилання

1. Богданов В. К изучению игрушки. Программные заметки / В. Богданов // Этнографическое обозрение. – 1912. – № 1–2. – С. 222–229.
2. Доманицький В. Начерк української граматики / В. Доманицький // Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – Ф. 95. – № 32. – Арк. 1–10.
3. Иванов П. Игры крестьянских детей в Купянском уезде / П. Иванов. – Х., 1889. – 87 с.
4. Исаевич С. Малорусские народные игры окрестностей Переяслава / С. Исаевич // Киевская старина. – 1887. – № 5–7. – С. 441–486.
5. Коломийченко Ф. Сільські забави в Чернігівщині / Ф. Коломийченко //Матеріали до української етнології. – Львів, 1918. – Т. 18. – С. 123–141.
6. Лубенец Т. Педагогические беседы / Т. Лубенец. – СПб., 1913. – 578 с.
7. Грушевський М. Дитячі забавки та ігри усякі. Зібрані по Чигиринщині Київської губернії / М. Грушевський // Киевская старина. – 1904. – № 7–9. – С. 51–105.
8. Понятенко П. Некоторые детские игры в Маяках Херсонской губернии / П. Понятенко // Киевская старина. – 1902. – № 7. – С. 401–407.
9. Покровский Е. Детские игры, преимущественно русские (в связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной) / Е. Покровский. – М. : Тип. А.А. Карцева, 1887. – 368 с.
10. Программа для собирания коллекций детских игрушек и материалов по детским играм и забавам // Киевская старина. – 1901. – № 7. – С. 13–19.
11. Русова С. Про дитячі цяцьки / С. Русова // Світло. – 1911. – № 9. – С. 56–60.
12. Свидницький А. Великдень у подолян / А. Свидницький // Основа. – 1861. – № 11–12. – С. 26–71.
13. Сикорский И. Воспитание в возрасте первого детства / И. Сикорский. – СПб., 1908. – 325 с.
14. Сухомлинська О. Історико-педагогічне дослідження та його околиці / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2005. – № 4. – С. 43–47.
15. Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом : в 7 т. / П. Чубинский. – СПб., 1877– . – Т. 4. – 1877. – 716 с.
16. Шейковский К. Быт подолян / К. Шейковский. – К., 1859. – 55 с.
17. Шейковский К. Опыт южнорусского словаря / К. Шейковский. – К. : Тип. И. и А. Давиденко, 1861. – 224 с.
18. Ястребов В. Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветском и Александрийском уездах Херсонской губернии / В. Ястребов. – О., 1894. – 202 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
47-53
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ