ПРОЕКТИ СТВОРЕННЯ БЕРЛІНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ХІХ СТОЛІТТІ

  • Р.І. Прибора
Ключові слова: університетська освіта, проект університету, І. Кант, К. Бейме, Й. Енгель, Й. Фіхте, Ф. Шлейермахер, В. Гумбольдт, німецька модель університету

Анотація

Стаття присвячена проектам нового університету, розробленим провідними німецькими філософами на початку ХІХ ст., що стали основою створення вищого навчального закладу в Берліні в 1809 р. На основі аналізу першоджерел та історико-педагогічних матеріалів встановлюється хронологічна послідовність виникнення проектів, їхній взаємозв’язок, висвітлюються основні положення, виявлені маловідомі факти з історії створення Берлінського університету. Визначено, що проект Берлінського університету був сформований В. Гумбольдтом з конкуруючих проектів його співвітчизників. Ідеологічним підґрунтям зазначених проектів виступала філософія трансценденталізму І. Канта і його концепція університету, викладена у трактаті «Суперечка факультетів»

Посилання

1. Гумбольдт В. Про внутрішню та зовнішню організацію вищих наукових закладів у Берліні / В. Гумбольдт // Історія вищої школи Європи (V ст. – ХХ ст.): [монографія] / О. С. Радул. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – С. 407-412.
2. Кант И. Спор факультетов / И. Кант // Собрание сочинений: в 8 т. / под общ. ред. проф. А. В. Гулыги. – М. : ЧОРО, 1994. – Т. 7. – С. 57-136.
3. Мінаков М. А. Філософський факультет і місія університету: післяісторія кантового пророцтва / М. А. Мінаков. // Філософська думка. –2004. – № 5 – С. 107-113.
4. Шлейермахер Ф. Об отношении научного объединения к государству. О школах, университетах и академіях / Ф. Шлейермахер // Эпистемология и философия науки. – 2008. – Т. 16. – № 2. – С. 221-238.
5. Crouter R. Friedrich Schleiermacher: Between Enlightenment and Romanticism / R. Crouter. – New York: Cambridge University Press, 2005. – 286 p.
6. Fichte J.G. Deducirter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höhern Lehranstalt (1807) / J.G. Fichte // Fichte, Schleiermacher, Steffens über das Wesen der Universität / [ed. E.Spranger]. – Leipzig: Dürr’schen Buchhandlung, 1910. – S. 1-105.
7. Jones G.A. Creating Knowledge, Strengthen Nations / G.A. Jones, P. L. McCarney, M.L. Skolnik. – Toronto: University of Toronto Press, 2005. – 318 р.
8. Köpke R. Die Gründung der Königlichen FriedrichWilhelms-Universität zu Berlin – nebst Anhängen über die Geschichte der Institute und den Personalbestand / R. Köpke. – Berlin: Buchdrucken von Gustav Schade, 1860. – VI, 299 s.
9. Lenz M. Geschichte der Königlichen FriedrichWilhelms-Universität zu Berlin / M. Lenz. – Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1910. – Bd. 1.: Gründung und Ausbau. – 644 s.
10. McCance D. Medusa’s Ear: University Foundings from Kant to Chora L / D. McCance. – Albany: State University of New York Press, 2004. – 180 p.
11. Rand R. Logomachia: The Conflict of the Faculties / R. Rand. – Lincoln, London: University of Nebraska Press, 1992. – 218 p.
12. Rüegg W. A History of the University in Europe. Volume 3: Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800–1945) / W. Rüegg. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 776 p.
13. Schleiermacher F. Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschen Sinn. Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende / F. Schleiermacher // Fichte, Schleiermacher, Steffens über das Wesen der Universität / [ed. E. Spranger]. – Leipzig: Dürr’schen Buchhandlung, 1910. – S. 105-205.
14. Schleiermacher F. Kritische Gesamtausgabe. Abteilung I: Schriften und Entwürfe. Band 6: Universitätsschriften. Herakleitos. Kurze Darstellung des theologischen Studiums / F. Scleiermacher // [ed. D. Schmid]. – Berlin: de Gruyter, 1998. – LXXXIX. – 473 p.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
54-59
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ