ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • А.В. Гамза
Ключові слова: мова, мовлення, текстотворення, навичка говоріння, морфологія, частини мови

Анотація

У статті розглянуті теоретико-практичні аспекти формування морфологічних умінь та навичок молодших школярів як одного із важливих компонентів розвитку текстотворчої компетентності; проаналізовано педагогічні умови розвитку сукупності мовних знань дитини початкової ланки освіти; описана важливість застосування вправ мовного та мовленнєвого характерів, спрямованих на засвоєння знань щодо вивчення частин мов; доведено важливість методики формування текстотворчої компетентності через опрацювання мовного матеріалу морфологічного характеру; визначена раціональна система вправ на досягнення молодшими школярами високого результату у процесі формування навичок говоріння та текстотворення.

Посилання

1. Біляєв О.М. Зміст уроку української мови / О.М. Біляєв // УМЛШ. – 2003. – № 4. – С. 2–7.
2. Варзацька Л.О. Навчання мови мовлення на основі тексту / Л.О. Варзацька. – К. : Рад. Шк., 1986. – 105 с.
3. Вашуленко М.С. Орфоепія і орфографія в 1–3 класах / М.С. Вашуленко. – К. : Рад. школа, 1982. – 104 с.
4. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі / М.С. Вашуленко. – К. : Освіта. – 2006. – 268 с.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». – К. : МОН. – 2011.
6. Пономарьова К.І. Увиразнення синонімами мовлення молодших школярів / К.І. Пономарьова // Початкова школа. – 2001. – № 4. – С. 32–34.
7. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1–4 класів. – К. : Початкова школа, 2013. – 432 с.
8. Проект «Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf.
9. Пентилюк М.І. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горошкіна та ін. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
79-84
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ