ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

  • В.В. Лаппо
Ключові слова: духовно-моральне виховання, духовний розвиток особистості, засоби виховання, педагогічний ценз, інтернет-ресурси, виховний зміст сайту

Анотація

У статті порушено проблему пошуку нових засобів духовно-морального виховання студентів вищої школи. Здійснено спробу довести, що інтернет-ресурси можуть залучатись в освітній процес не лише в якості навчального забезпечення, але й як засоби духовно-морального виховання. З-поміж інтернет-ре- сурсів, що мають значний виховний вплив, виокремлено електронні бібліотеки, віртуальні музеї, ін- тернет-версії освітніх телеканалів, соціальні мережі, сайти навчальних закладів. Автор наголошує на тому, що ефективність застосування інтернет-ресурсів в якості засобів духовно-морального виховання студентів можлива за дотримання низки педагогічних умов.

Посилання

1. Августин Аврелій Сповідь / Святий Августин ; пер. з латини Ю. Мушака. – Львів : Свічадо, 2008. – 355 с.
2. Виявлення духовно-моральних орієнтирів та ціннісних пріоритетів сучасного студентства / [О. Марусенко, Н. Письменна, О. Брежнева, Т. Шклярова] // Вісн. Львів. ун-ту. – 2006.– Вип. 21. ч. 1.–– С. 250–258.
3. Галузинський В. Педагогіка: теорія та історія : [навчальний посібник] / В. Галузинський, М. Євтух. – К. : Вища школа, 2005. – 237 с.
4. Зеленов Є. Планетарне виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних процесів : [монографія] / Є. Зеленов. – Луганськ : Вид-во НЦППРК «НОУЛІЖ», 2009. – 207 с.
5. Москальова Л. Виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури: теоретичний та методичний аспекти : [монографія] / Л. Москальова. – Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 464 с.
6. Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення : [монографія] / [О. Гриб’юк, В. Дем’яненко, М. Жалдак та ін.] ; за ред. М. Жалдака. – К. : Атіка, 2014. – 172 с.
7. Шевченко Г. Духовність і цінності життя [Текст] / Г. Шевченко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / за ред. Г. Шевченка. – Вип. 5. – Луганськ : Вид– во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля, 2004. – С. 3–15.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
114-118
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ