ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

  • І.І. Корольова
Ключові слова: професійна підготовка, менеджер освітньої галузі, професіоналізм, професійна компетентність

Анотація

У статті розкрито особливості професійної підготовки майбутніх менеджерів освітньої галузі, які визначаються особливостями процесу навчання та організацією виробничої практики, спрямованих на забезпечення їх професійного становлення як фахівців, розвиток умінь і навичок управлінської, педагогічної та науково-дослідницької діяльності. Рівень сформованості професійних знань та умінь дозволить виконувати такі функції управлінця освітньої галузі: виробничу; проектувальну (проектно-конструкторську); організаційну; управлінську; виконавську (технологічну, операторську) та здійснювати такі види професійної діяльності: науково-дослідну; адміністративно-організаційну; контрольнорегулюючу; консультативну; освітню; методичну; виховну.

Посилання

1. Закон України про вищу освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu.
2. Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної освіти : [науково-методичний посібник] / [Л. Ващенко, А. Чміль, Т. Пустова та ін.] ; за наук. ред. Л. Ващенко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 140 с.
3. Маркова А. Психология труда учителя : [книга для учителя] / А. Маркова. – М. : Просвещение, 1993. – 192 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
164-169
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ