ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА ЯК ПІДҐРУНТЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТА СВІТОГЛЯДНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ В УКРАЇНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • І.Є. Поліщук
Ключові слова: філософська освіта, філософське мислення,, світогляд, методологія

Анотація

У статті розглядаються питання реального стану та перспектив філософської освіти бакалаврів і магі- стрів нефілософських напрямів підготовки у сучасному українському університеті. Основна увага приді- лена якості світоглядних орієнтацій випускників та методологічного підґрунтя їхньої майбутньої наукової діяльності. Відзначена роль філософської освіти як засобу формування самостійного критичного мислен- ня, здатного творчо розв’язувати теоретичні та практичні питання. Розглянуті можливості дистанційної освіти у вивченні філософських дисциплін. Підкреслена важливість діалогу студента і викладача, особи- стості викладача. Зроблені пропозиції щодо підвищення якості філософської освіти в університеті.

Посилання

1. Добронравова І.С. Нелінійне мислення // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 6. – С. 47-60.
2. Кримський С. Філософія – авантюра духу чи літургія смислу? / Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення). – К. : Знання, 2009. – 621 с. – С. 15-27.
3. Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Сочинения: в 2-х т. – Т. 2. – М., 1988. – 347 с.
4. Філософія. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих навчальних закладів освіти. Проект. – Київ: Видавництво «Генеза», 1997. – 20 с.
5. Хрестоматия по философии / Под. ред. А.А. Радугина. – Москва: Центр, 2001. – 416 с.
6. Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методологічній філософії науки: [монографія]. – К. : Центр практичної філософії, 2000. – 250 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
174-179
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ