ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

  • О.Б. Самосудова-Грозова
Ключові слова: дослідницька діяльність, дослідницька компетентність, компетентність, професійна компетентність

Анотація

Матеріал дослідження спрямований на визначення «дослідницької компетентності майбутніх економістів», як складової їх професійної компетентності. За результатами аналізу наукових праць розкрито досліджувану категорію у відповідності до компетентнісного підходу як пріоритетного теоретико-методологічного підходу до організації професійної освіти. Встановлено, що дослідницька компетентність майбутнього економіста – це спроможність особистості на основі сформованих мотивів і цінностей науково-дослідницької діяльності економіста та системи знань про закономірності її розгортання здійснювати науковий пошук, спрямований на удосконалення професійної підготовки.

Посилання

1. Добудько Т.В. Формирование профессиональной компетентности учителя інформатики в условиях информатизации образования: дис. д-ра пед. наук: 13.00.02. / Т.В. Добудько. – Самара, 1999. – 349 с.
2. Зимняя И.А. Компетентностный поход. Каково его место в системе современных подходов к проблеме образования (теоретико-методологический поход) / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 8. – С. 21-28.
3. Сазоненко Г.С. Молодому вчителю: Практико зорієнтований посібник / Г.С. Сазоненко. – К. : Міленіум, 2006. – 166 с.
4. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика. Наукове видання: [монографія] / Л.Л. Хоружа. – К. : Державне вид-во «Преса України». – 318 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
180-185
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ