РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

  • М.В. Бистрянцев
Ключові слова: інформаційні технології, інформатизація освіти, комп’ютерні засоби навчання, освіта

Анотація

У статті розглядаються питання інформатизації освіти – процесу підготовки людини до повноцінного життя в умовах сучасного інформаційного світового співтовариства, до продуктивного використання інформації та знань на основі широкого застосування обчислювальної техніки й засобів телекомунікації. Аналізуються основні можливості та напрямки використання сучасних інформаційних технологій в педагогічних цілях. Визначаються загальні типи комп’ютерних засобів навчання, їх функціональне
призначення та місце у сучасному уроці.

Посилання

1. Андреев А.А. Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере образования / А.А. Андреев //Школьные технологии. – 2001. – № 3. – С. 15–17.
2. Дворецкая А.В. Основные типы компьютерных средств обучения / А.В. Дворецкая //Школьные технологии. – 2004. – № 3. – С. 22–26.
3. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н.В. Морзе. – К. : Видавн. група BHV, 2006. – 352 с.
4. Интернет в образовании: специализированный учебный курс [Моисеева М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.Ю]. М. : «Обучение– Сервис», 2005. – 248 с.
5. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования / И.В. Роберт. – М. : ШколаПресс, 1994. – 204 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
224-228
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ