ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТ ФАХОВОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФРАНЦІЇ

  • Л.В. Вікторова
Ключові слова: іншомовна підготовка, іншомовна освіта, лінгвістичні центри, зарубіжний досвід

Анотація

У статті висвітлюються зміст, організаційні, структурно-функціональні засади іншомовної підготовки фахівців спеціальних відомств Франції у їх розвитку від Школи лінгвістичних досліджень (EIREL) до Центру розвідувальної підготовки видів збройних сил Франції (CFRIA). Описані особливості роботи центрів лінгвістичної підготовки для різних категорій службовців, особливості функціонування перекладацької служби з резерву лінгвістів, забезпечення активної дослідницькій діяльності спеціальних відомств.

Посилання

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетентности студентов неязыковых вузов : монография / Т.А. Костюкова, А.Л. Морозова. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 119 с.
2. Матвеева И.А. Формирование профессионально-коммуникативной компетентности в иноязычной подготовке будущего военного летчика: автореф. … дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / И.А. Матвеева; ФГВОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». – Самара, 2012. – 22 с.
3. Ганачевская М.Б. Педагогическое моделирование иноязычной подготовки курсантов военного вуза : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / М.Б. Ганачевская; ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань, 2011. – 19 с.
4. Вікторова Л.В. Іноземні мови для практичної діяльності: потреби світової спільноти / Л.В. Вікторова // Zbior raportow naukowych. Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka (materialach Miedzynarodowej Naukowi-Praktyczney Konferencji 30.07.2014 – 31.07.2014 roku, Sopot). – Warszawa : Wydawca: Sp. Z o. o. «Diamond trading tour», 2014. –
S. 92–95.
5. Хоменко А.В. Формирование вторичной языковой личности как фактор совершенствования иноязычной подготовки в экономических вузах / А.В. Хоменко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 11 (29) : в 2-х ч. – Ч. ІІ. – С. 187–190.
6. Вікторова Л.В. Формування мовної особистості студентів / Л.В. Вікторова // «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів». Матеріали ІV міжнародної науково-методичної конференції (3–4 жовтня 2013р.). – Одеса: Видавництво «ВМВ», 2013. – С. 186–190.
7. Тадеєва М.І. Досвід реформування шкільної іншомовної освіти в Україні в рамках рекомендацій освітніх та мовних інститутів Ради Європи / М.І. Тадеєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – 2011. – Вип. 28. – С. 272–279.
8. Чорна С.С. Особливості навчання другої іноземної мови студентів немовних спеціальностей / С.С. Чорна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 33 (86). – С. 645–651.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
23-27
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ