СТРАТЕГІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД АВСТРІЇ

  • Л.П. Балацька
  • Г.Д. Олексів
  • О.І. Шийка
Ключові слова: стратегічне планування, університет, Австрія, якість університетської освіти, менеджмент якості

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади стратегічного планування розвитку університетів. Виокремлено, зокрема, два основні підходи до формування стратегії університетів, проілюстровані конкретними прикладами. Акцентовано увагу на особливостях стратегічного планування забезпечення якості
університетської освіти в Австрії.

Посилання

1. Князев Е.А. Об университетах и их стратегиях / Е.А. Князев // Университетское управление: теория и практика. – 2005. – № 4. – С. 9–17.
2. Морган Э.В. Нужно ли университетам стратегическое правление? Прагматичная оценка / Э.В. Морган // Университетское управление: теория и практика. – 2005. – № 4. – С. 18–26.
3. Bryson J.M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization / J.M. Bryson. – San Francisco : Jossey-Bass, 1995. – 536 р.
4. Bundesgesetz über die Universität für Weiterbildung Krems (DUK-Gesetz 2004). – Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, ausgegeben am 5. April, 2004. – Jg.
2004. – № 22. – S. 1–7.
5. Entwicklungsplan 2013–2018. Anpassung 2015. – Graz : Universität Graz, 2015. –196 s.
6. Entwicklungsplan 2020. – Graz : Medizinicshe Universität Graz, 2015. – 99 s.
7. Entwicklungsplan der Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems) 2015 bis 2020. – Krems : Donau-Universität Krems, 2015. – 48 s.
8. Eurostat /Arbeitslosenquoten – vierteljährliche Daten [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://ec.europa. eu/eurostat/documents/2995521/7963746/3-03042017- BP-DE.pdf/79336516-220e-4e58-a605-1e55f70cc323.
9. Qualitätssicherungsrahmengesetz – QSRG. – Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, ausgegeben am am 29. Juli 2011. – Jg. 2011. – № 74. – S. 1–36.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
13-17
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ