ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ЯК НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГА

  • А.К. Микуліна
Ключові слова: культура, художня культура, художнє виховання, естетична культура, мистецтво

Анотація

У статті подана характеристика художньої культури, розкрита необхідність її формування у майбутнього педагога. Також зроблено детальний аналіз понять «культура», «художня культура», її специфіки та компонентів, охарактеризовано сутність і зміст художньої культури. Також розкрито вплив художньої культури на особистість майбутнього педагога.

Посилання

1. Борев Ю. Интеграция как средство художественного общения / Ю. Борев, Г. Радионова // Контекст, 1982. – М. : Наука, 1983. – С. 224–244.
2. Голінська Т. Проблеми підготовки вчителів початкових класів до проведення інтегрованих уроків мистецтва / Т. Голінська // Актуальні проблеми викладання філологічних дисциплін : збірник наукових праць. – Херсон : Вид. ХДУ, 2003. – С. 151–155.
3. Зязюн І. Культура в контексті політики та освіти / І. Зязюн // Мистецтво та освіта. – 1998. – № 2. – С. 2–8.
4. Кондрацька Л. Антропологічний погляд на проблему культурологічної підготовки особистості майбутнього вчителя мистецтва / Л. Кондрацька // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 6. – С. 202–214.
5. Основи викладання мистецьких дисциплін / за заг. ред. О. Рудницької. – К., 1998. – 183 с.
6. Підкурганна Г. Художньо-педагогічна підготовка фахівців дошкільного виховання в педагогічному університеті./ Г. Підкурганна / СПб. : НДІХ СПб. ДУ, 1998. – 277с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
104-108
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ