РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ТА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ТОКАРІВ

  • О.В. Паржницький
Ключові слова: професійна компетентність, експеримент, педагогічні умови, професійно-техніч- ний навчальний заклад, учні, токар

Анотація

У статті розкрито результати експериментальної перевірки педагогічних умов та моделі формування професійної компетентності у майбутніх токарів, зокрема охарактеризовано сутність професійної компетентності майбутніх токарів, діагностичний інструментарій для її вимірювання, вибір системи педагогічних засобів, методів, організаційних форм, забезпечення відповідних відносин між суб’єкта- ми навчального процесу

Посилання

1. Скакун В. Организация и методика профессионального обучения : [учеб. пособ.] / В. Скакун. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. – 178 с.
2. Сухомлинський В. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. Сухомлинський. – К. : Рад. шк, 1976. – 654 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
113-118
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ