СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

  • Н.М. Сердюк
Ключові слова: майбутній психолог, фахова підготовка, викладання психології, історія становлення розвитку викладання психології

Анотація

У статті розглянуто історію становлення психології як навчальної дисципліни. Проаналізовано історію, етапи становлення та розвитку викладання психології. Розкрито особливості підготовки майбутніх психологів у вищій школі у процесі фахової підготовки.

Посилання

1. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А.Ф. Бонадренко. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 336 с.
2. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» – 2011. – № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.psyedu.ru.
3. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии : [учебное пособие] / В.Н. Кардашев. – СПб. : Питер, 2006. – 250 с.
4. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии : [учебное пособие] / В.Я. Ляудис. – М. : УРАО, 2000. – 128 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
138-141
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ