ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ

  • І.О. Сілютіна
Ключові слова: професійна підготовка, вчителі іноземних мов, комунікативна компетентність, іншомовне спілкування, полілінгвізм, навички непідготовленого мовлення

Анотація

У статті розглядаються основні складові професійної підготовки шведських учителів іноземних мов до іншомовного спілкування. Такими є адаптивний характер підготовки педагогів; добір навчальних дисциплін, покликаних сприяти формуванню соціокультурної компетентності; зарубіжні стажування; визначеність змісту навчання нормативно-правовими документами.

Посилання

1. Барбер М. Уроки анализа лучших систем школьного образования мира / М. Барбер, М. Муршед ; пер. с англ. // Вопросы образования. – 2008. – № 3. – С. 7–60.
2. Бражник М. Достижения школьного образования в Финляндии / М. Бражник // Вопросы образования. – 2010. – № 3. – С. 258–264.
3. Гринюк С. Загальноєвропейська лінгвістична політика: шляхи впровадження / С. Гринюк // Наукові записки Нац. пед. ун-ту імені М. Драгоманова. – 2011. – Вип. 94. – С. 77–85.
4. Процько Є. Шкільний учитель іноземної мови / Є. Процько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. – 2015. – № 3 (47). – С. 50–61.
5. Руднік Ю. Навчання іноземних мов у школах Швеції: організаційний дискурс / Ю. Руднік // Імідж сучасного педагога: наук.-практ. освіт.-попул. часоп. – 2013. – № 4. – С. 33–36.
6. Черниш В. Європейський досвід підготовки вчителя іноземної мови / В. Черниш. – К. : Ленвіт, 2008. – 64 с.
7. Antikainen A. In Search of the Nordic Model in Education / А. Antikainen // Scandinavian Journal of Educational Research 50. – 2006. – № 3. – P. 229–243.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
142-145
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ