СТРУКТУРА БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ США Й ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЇЇ ФАХІВЦІВ

  • Т.В. Тронь
Ключові слова: фахова підготовка, Берегова охорона, безпека, державний кордон, закордонний досвід

Анотація

У статті висвітлено основні аспекти підготовки фахівців Берегової охорони Сполучених Штатів Америки, охарактеризовано її структуру. Набуття досвіду іноземних держав у сфері охорони державно- го кордону на прикладі Сполучених Штатів Америки є необхідною складовою на шляху вдосконалення та покращення рівня фахової підготовки офіцерів Державного прикордонної служби України загалом і Морської охорони Державної прикордонної служби зокрема

Посилання

1. Голунов С.В. Безопасность американо-мексиканской границы: опыт пограничной политики США / С.В. Голунов // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2008. – № 4. – С. 32–47.
2. Довгаль П. Опыт зарубежных стран по защите национальных интересов в морских пространствах / П. Довгаль, О. Свининых // Зарубежное военное образование. – 2009. – № 2. – С. 62–66.
3. Рюриков Д. Роль береговой охраны в обеспечении национальной безопасности США / Д. Рюриков, А. Васильев // Зарубежное военное обозрение. – 2005. – № 7.
4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aacsb.edu/~/media/AACSB/Publications/Spotlights/assessment/united-states-coast-guard-academy-2011.ashx.
5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://flot.com/nowadays/concept/opposite/uscg.htm.
6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pentagonus.ru/publ/38-1-0-410.
7. Baldinelli D.C. (9 December 2002). “The U.S. Coast Guard's Assignment to the Department of Homeland Security: Entering Uncharted Waters or Just a Course Correction?”.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
167-170
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ