РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «Я І МОЯ СІМ’Я» В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОГО СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДОШКІЛЬНИКІВ

  • О.А. Алєко
Ключові слова: соціалізація особистості, первинний соціальний досвід, соціально-педагогічні умови, дошкільний навчальний заклад, родина, взаємодія, діти старшого дошкільного віку

Анотація

У статті докладно обґрунтовується та розкривається впровадження важливої соціально-педагогічної умови формування первинного соціального досвіду старших дошкільників – реалізації спільно з бать- ками й вихованцями проекту «Я і моя сім’я» в умовах дошкільного навчального закладу. Доводиться вагомість взаємодії родини та дошкільного закладу в процесі формування соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку.

Посилання

1. Акопян Л. Співробітництво, партнерство, довіра (сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків) / Л. Акопян, Л. Погорєлова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 1. – С. 26–28.
2. Гуров В. Социальная работа образовательных учреждений с семьей / В. Гуров. – М.: Педагогическое общество России, 2006. – 320 с.
3. Кірієнко Т. Співпраця з родиною. Семінар для педагогів / Т. Кірієнко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 10. – С. 7–9.
4. Ковтун О. Єдиний освітній простір для педагогів, батьків та їхніх дітей / О. Ковтун // Практика управління дошкільним закладом. – 2014. – № 4. – С. 7–15.
5. Рогальська І. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / І. Рогальська. – Умань, 2009. – 499 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
13-16
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА