КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ (СЖО)

  • М.О. Сосюра
Ключові слова: соціальна суб’єктність, неповнолітні, які опинилися в складних життєвих обставинах, критерії, показники та рівні сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «соціальна суб’єктність». Автором розглянуто проблему формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах. В статті теоретично обґрунтовано критерії, показники та рівні, що передбачають можливість вимірювання сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опи

Посилання

1. Аніщенко А. Педагогічні умови соціалізації старшокласників у територіальній громаді : автореф. дис. … канд.. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / А. Аніщенко ; Луган. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 20 с.
2. Клочан Ю. Педагогічні умови соціальної адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Ю. Клочан ; Луган. нац. ун-т імені Т.Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с.
3. Моніторинг в соціальній роботі. – К. : Главник, 2006. – 144с.
4. Окушко Т. Соціально-педагогічні умови корекції девіантної поведінки підлітків у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Т. Окушко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2009. – 19 с.
5. Рассказова О. Теорія та практика розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / О. Рассказова ; Луган. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Луганськ, 2014. – 44 с.
6. Сосюра М. Взаємодія соціальних служб з розвитку соціальної суб’єктності неповнолітніх в центрах реабілітації / М. Сосюра // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф. (26–27 листопада 2015 р.) / відп. за виспуск Н. Кушнаренко. – Х. : ХДАК, 2015. – С. 101.
7. Суханова А. Критерії ефективності процесу соціально-педагогічної реабілітації безпритульних підлітків / А. Суханова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2012. – Вип. 36. – С. 287–293.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
41-44
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА