ФАКТОРИ РИЗИКУ ЩОДО АЛКОГОЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ

  • Т.П. Спіріна
  • О.М. Щендригін
Ключові слова: алкоголізація, залежність, підлітки, фактори ризику, фахівці соціальної сфери

Анотація

В умовах трансформаційних процесів в українському суспільстві актуальності набуває проблема масового залучення молоді до вживання наркотичних речовин, алкоголю та тютюну, результатом чого є непоправна шкода здоров’ю, деградація особистості, руйнування сім’ї, велика матеріальна і моральна шкода суспільству. Проблема наркоманії та алкоголізму набуває загрозливого характеру в Україні та має всі риси епідемічного процесу. Незважаючи на зовні активну антиалкогольну пропаганду й агітацію, кількість осіб, особливо підлітків і молоді, які залучаються до шкідливих звичок, з кожним роком прогресивно зростає. У статті авторами проаналізовано причини вживання алкоголю й обґрунтовано фактори ризику щодо алкоголізації підлітків та молоді.

Посилання

1. Вієвський А. Біологічні передумови формування феномена вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків в аспекті розробки комплексної багаторівневої системи його медико-соціальної профілактики / А. Вієвський // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15. – № 2. – С. 35 38.
2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Психологія адиктивної поведінки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/up/NMK_1.doc.
3. Напрєєнко О. Наркологія : [навчально-методичний посібник] / О. Напрєєнко, Г. Сонник ; за заг. ред. А. Скрипнікова. – Полтава, 2005. – 424 с.
4. Профілактика вживання наркотиків серед учнівської та студентської молоді : [метод. посіб.] / [Т. Журавель, В. Самусь, К. Сергеєва та ін.] ; за ред. Т. Журавель. – К. : ФОП Буря О., 2014. – 96 с.
5. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді : [навчально-методичний посібник] / за ред. В. Бурлаки. – К. : Герб, 2008. – 224 с.
6. Сердюк О. Соціологічне визначення категорії наркотизму та пов’язаних з нею понять / О. Сердюк // Український соціум. – 2005. – № 4. – С. 46–51.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
45-48
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА