ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

  • Г.М. Воробель
  • А.В. Замша
Ключові слова: бімодальний білінгвізм, білінгвальний підхід, жестово-словесна комунікативна компетентність, тотальна комунікація

Анотація

У статті проаналізовано специфіку білінгвального (жестово-словесного) підходу до навчання дітей із порушеннями слуху. Розкрито особливості технологій білінгвального підходу – тотальної комунікації та білінгвально-бікультурного навчання.

Посилання

1. Адамюк Н.Б. Білінгвальне навчання нечуючих у контексті українських освітніх реалій / Н.Б. Адамюк, Л.М. Лещенко // Жестова мова й сучасність. – 2011. – Вип. 6. – С. 131–138.
2. Воробель Г.М. Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами: проблеми та шляхи розв’язання // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2014. – Вип. 7. – С. 74–82.
3. Дробот О.А. Особливості двомовних програм / О.А. Дробот, Н.В. Іванюшева // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 27–41.
4. Замша А.В. Порівняльний аналіз монолінгвального та білінгвального підходів до навчання дітей із порушеннями слуху / А.В. Замша // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2014. – Вип. 5, Т. ІV (55). – С. 175–183.
5. Концепція білінгвального навчання осіб із порушеннями слуху / С.В. Кульбіда, І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк, А.В. Замша, Н.А. Зборовська, Н.В. Іванюшева, О.М. Лещенко. – К.: УТОГ, 2011. – 53 с.
6. Кульбіда С.В. Основні положення двомовного навчання нечуючих осіб в Україні / С.В. Кульбіда, І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк, Н.В. Іванюшева, Т.П. Бащенко // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 42–48.
7. Федоренко О.Ф. Особливості соціальної інтегрованості молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання / О.Ф. Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 1(73). – С. 79–85.
8. Artiles A.J., Kettmann Klingner J., King K. (2008). Bilingual Special Education. In J. M. Gonzalez (Ed.), Encyclopedia of Bilingual Education (Р. 87–93). California: SAGE Publications, Inc.
9. Cole D.L. (2008). Deaf Bilingual Education. In J.M. Gonzalez (Ed.), Encyclopedia of Bilingual Education (Р. 213–215). California: SAGE Publications, Inc.
10. Evans L. (1982). Total communication: structure and strategy. Washington, DC: Gallaudet College Press.
11. Garate M. (2012). ASL/English language education: models, methodologies and strategies. Research brief № 8. Visual Language and Visual Learning Science of Learning Center. Washington: DC.
12. Marschark M., Spencer P.E. (Eds.). (2005). Deaf studies, language, and education. New York: Oxford University Press.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
54-57
Розділ
CЕКЦІЯ 5 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ