ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ СІМЕЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ВИХОВАНЦІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ

  • О.В. Красницька
Ключові слова: профілактика, сімейна депривація, вихованці інтернатних закладів спортивного профілю, профілактика сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю, технологічне забезпечення профілактики сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю

Анотація

У статті порушено проблему сімейної депривації в інтернатних закладах спортивного профілю. Розкрито сутність профілактики сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю, окреслено її завдання та зміст технологічного забезпечення профілактики сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю.

Посилання

1. Вайнола Р. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика : [навч. посіб.] / Р. Вайнола ; за ред. С. Сисоєвої. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2008. – 134 с.
2. Красницька О. Профілактика сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка»/ О. Красницька. – К., 2015. – 230 с.
3. Лактіонова Г. Розвиток партнерства навчальних закладів з родиною як завдання і ресурс соціально-педагогічної роботи: нові підходи, нові технології / Г. Лактіонова // Соціальна робота як правозахисна професія : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 29 квітня 2015 р.). – Чернівці : Видавництво Чернівецького нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича, 2015. – С. 186–190.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
58-62
Розділ
CЕКЦІЯ 5 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ