ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

  • А.В. Сидорук
  • К.А. Бондар
Ключові слова: сільський туризм, анімація, анімаційна діяльність, анімаційні програми, дозвілля, туристи

Анотація

У статті висвітлені актуальні поняття стосовно впливу анімаційної діяльності на розвиток сільського зеленого туризму. Визначені основні форми, які спрямовані на формування базових цінностей. Запропоновано методи та принципи заохочення селян з розробки та проведення вільного часу. З’ясовано змістовність сільської анімації, а також її соціальна компетентність у становленні майбутньої самореалізації людини

Посилання

1. Сільський зелений туризм: Організація діяльності : [посібник] / [П. Горішевський, В. Васильєв, Ю. Зінько, Т. Коберніченко]. – К. : НМЦ «Освіта», 2005. – 128 с.
2. Килимистий С. Анімація в туризмі : [навч. посібник] / С. Килимистий. – К. : Видавництво ФПУ, 2007. – 188 с.
3. Килимистий С. Особливості ігрової анімації в туризмі / С. Килимистий //Туристично-краєзнавчі дослідження. – 2007. – № 7. – С. 200–213.
4. Малик М. Сільський агарний туризм як чинник розвитку сільських територій України / М. Малик, Л. Забуранна // Економіка АПК: Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2012. – № 5. – С. 110–115.
5.Осипчук Н. Зелений туризм: Дослідження зеленого туризму з позиції Міністерства культури та туризму, послуги, які надаються відпочиваючим, кількість працюючих підприємств у сфері зеленого туризму / Н. Осипчук // Соціальна політика. – 2005. – № 23. – С. 4–7.
6. Рутинський М. Зелений туризм / М. Рутинський, Ю. Зінько. – К. : Знання, 2008. – 271 с.
7. Писаревский И. Предпосылки анализа уровня развития туристической сферы регионов Украины / И. Писаревский, Н. Петрова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2008dec/4_pisarev.php/
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
63-66
Розділ
CЕКЦІЯ 5 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ